En aquesta pista, editada amb l’Audacity, podreu trobar sons d’un gos bordant i el soroll d’ambient d’un bar.