Un cop acabat el curs i mirant enrere a totes aquestes setmanes, considero que:

Primerament, crec que he adquirit més aspectes en la meva competència digital. Paral·lelament a aquest curs, a l’escola on treballo n’hem estat fent un altre d’Estratègia Digital de Centre. Aquesta combinació m’ha fet ser molt més conscient de la seguretat digital i cada curs m’ha aportat diferents coneixements. La llista de comprovació també m’ha fet adonar dels meus avenços.

Crec que seré capaç d’aplicar tot això que he après a la meva pràctica docent. Per exemple: disposo de més varietat de recursos, tindré més present les competències a l’hora de programar activitats i projectes, pensaré propostes digitals per incloure tot l’alumnat, entre d’altres.

Tot i això, crec que hi ha temes que em continuen quedant pendents com ara: col·laborar de forma activa en xarxes professionals, conèixer on trobar bons recursos, imatges, vídeos, etc. sota llicència Creative Commons, participar en projectes en xarxa o tenir més cura de la meva identitat digital.

Finalment, valoro positivament la creació del dossier personal d’aprenentatge, on cada mòdul feia un recull d’aprenentatges i reflexions. Tenir aquest espai per compartir i exposar em sembla molt bon recurs.