Aquesta pàgina conté les eines que utilitzo habitualment.

Eines per obtenir informació Eines per editar i aplicar Eines per compartir i intercanviar
  • Youtube (editor)
  • Editor de so.
  • Editor d’imatge.

A l’assignatura de tecnologia, els nens i nenes, a més aprenen a programar amb el Scratch, l’App Inventor o amb l’ Arduino, retocar digitalment imatges amb el Gimp 2.0 i editar videos amb el MovieMaker.