En aquest mòduls ens ha apropat a unes dinàmiques d’aprenentatge on s’incorpora l’àmbit digital.

Primerament ens parla sobre el què és un EPA (Entorn Personal d’Aprenentatge) i la seva relació amb l’aprenentatge social i el fet de posar compartir eines i feines entre aprenents i docents. També ens parla sobre la identitat digital i la importància de conèixer la repercussió que podria tenir allò que pengem a la xarxa i allò que exposem i mostrem de nosaltres mateixos, ja que es pot quedar guardat durant molt de temps. D’igual manera, la cura que s’ha de tenir en allò que mostrem sobre nosaltres ja que anem configurant un perfil digital que ens identificarà.

aprenentatge – Feinegem.cat

A continuació ens aproxima al terme dossier personal d’aprenentatge com a recull d’evidències recollides de manera reflexiva i compartides amb l’entorn.  Seguidament ens parla de l’EPA (Entorn Personal d’Aprenentatge), que fa referència a aquells entorns on cadascú de nosaltres aprèn.  És la fusió d’un dossier personal d’aprenentatge o portafolis i la selecció d’aplicacions digitals.

Després d’aquesta introducció al primer mòdul m’agradaria reflexionar sobre el pas que ha fet l’educació, ja que no només es contempla el fet d’avançar i aprendre, tant els alumnes com els docents, sinó que ara tothom pot compartir allò que treballa amb els seus alumnes, eines que utiliza i formes d’ensenyar i aprendre, recursos, etc. Ara tenim a l’abast tot un ventall de possibilitats, i amb un sol clic els podem trobar i incorporar a les aules, traslladar, treballar i transformar; però, també s’ha de tenir molta cura amb allò que compartim, amb allò que treballem amb els alumnes, ja que ens podem exposar i es poden exposar. És molt important treballar la identitat digital i l’ús que se’n fa d’aquesta, i conscienciar als alumnes de viatjar per internet de forma segura per a ells i per a la resta, ja que no podem atacar a altres persones utilizatzant la pantalla ni intimidar.

És important que es treballi l’àmbit digital ja que ens trobem a la era digital, coneixent molt bé els pros i contres i translladant-los als nostres alumnes perquè en fem tots i totes un bon ús i difusió de tot el que busquem i publiquem.