Després de molts mesos en què la majoria de nens i joves han estat en contacte amb l’escola a través de dispositius electrònics, volem saber fins a quin punt la tecnologia pot ser beneficiosa en el procés l’aprenentatge. En aquest context de covid-19, l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i la Fundació Bofill han elaborat l’estudi Què sabem sobre l’efectivitat de les tecnologies digitals a l’educació?

En aquest article parlem amb la investigadora Mireia Usart, que ha elaborat l’informe, i amb tres centres d’alta o màxima complexitat on la tecnologia hi és molt present, entre altres motius, perquè formen part del programa Magnet. Magnet és el programa d’innovació impulsat pel departament d’Educació, la Fundació Bofill i la Diputació de Barcelona que crea una aliança entre els centres educatius i una institució d’excel·lència. Treballen conjuntament, de la mà del formador que el programa els assigna, un projecte educatiu innovador i de qualitat tant per a les famílies com per a la comunitat educativa.

MANTENIR LA MOTIVACIÓ

D’entrada, la tecnologia resulta molt atractiva, motiva sobretot per la novetat, però també hi ha una corba de la motivació, que baixarà de manera natural si no es treballa per evitar-ho. “Perquè es mantingui cal un bon docent que incorpori la tecnologia de manera natural, l’apliqui correctament, sigui competent digitalment i tingui una bona actitud per la tecnologia. S’ha d’evitar fer una mala còpia del que es feia abans però utilitzant la tecnologia. Això suposa per al docent preparar els materials, dedicar-hi més temps i, sovint, cal ajuda tècnica, tenir un bon accés a wifi i que als centres hi hagi una política clara de dispositius”, exposa Mireia Usart, que és doctora en educació i TIC i especialista en tecnologia educativa. Per mantenir la motivació, a part d’implementar la tecnologia, cal anar proposant a l’alumnat una sèrie de reptes que no siguin extremadament difícils ni gaire senzills. Segons Usart, no és fàcil dissenyar una bona activitat per a l’aula: “S’ha de trobar l’equilibri entre el repte i la dificultat -trobar recompenses a mesura que superen les dificultats-, i també entre els treballs individuals i en grup”.

Que fan què?

La tecnologia està present a les aules més enllà dels ordinadors i les tauletes. L’alumnat aprèn manipulant impressores 3D, robots, plaques Arduino i Makey Makey, Lego WeDo, drons, jocs que funcionen amb energia solar, engranatges, robots Edison que es programen amb scratch i jocs de tecnologia, excavadores que funcionen amb aire a pressió, Bee-Bots, Cubettos…

  • Scratch. Llenguatge de programació per blocs (scratch.meet.edu). S’utilitza per programar Arduino, Makey-Makey, Lego We Wo o un videojoc a la pantalla.
  • Bee-Bot. Robot amb aparença d’abella, perquè a infantil i primària aprenguin a programar amb instruccions simples fent que l’abella es mogui.
  • Cubetto. Funciona igual que un Bee-Bot però és de fusta. Funciona per Bluetooth amb una pissarra que té unes peces magnètiques amb les ordres direccionals.
  • Placa Arduino. Microxip amb connexió USB al qual se li poden connectar sensors. Es pot programar per blocs o escrivint en codi la informació que vols que rebin els sensors.
  • Makey Makey. Placa electrònica que es connecta a l’ordinador per USB. L’ordinador l’identifica com un teclat, sense necessitat d’instal·lar-hi cap programari.
  • Lego WeDo. Joc de Lego que permet muntar infinitat de robots i màquines i programar-les.

EXPERIÈNCIES

Conxita Gimeno és directora d’un centre d’alta complexitat (CAC), l’Escola Montessori de Rubí, que té una aliança Magnet amb el CIM-UPC. El centre havia engegat un procés de transformació amb molt de fonament tecnològic abans de ser centre Magnet, però amb l’arribada de Frank Sabaté, el formador que els assigna el programa, l’han desenvolupat, modificant-lo i adaptant-lo segons les seves indicacions. La directora explica que han arribat a aquest procés de transformació gràcies a l’entusiasme i el coneixement de Sabaté i a les ganes del professorat que s’autopropulsa.

 

https://criatures.ara.cat/escola/que-funciona-en-educacio-digital_1_1035917.html