Aquest mòdul m’ha semblat molt interessant, igual que necessari, ja que la tecnologia a l’aula, aspecte novedós en l’educació, no pot anar deslligada de temes com el DUA, el treball per projectes, i de com s’implementa aquesta tecnologia l’aula, a partir del SAMR i de la Taxonomia digital del Bloom.

Tot això no pot anar deslligat de la contínua formació dels docents en tots aquests temes que estem tractant, de l’adaptació de les activitats que fèiem a aquests nous models d’aprenentatge, de la reestruturació de les classes, la redistribució de materials i l’aprofitament dels alumnes experts en cada tema per traslladar informació i coneixements i exposar tot el que saben a altres alumnes, i en alguns casos als mestres. Crec que estem aprenent tots junts, els docents estem aprenent noves formes de fer i de treballar amb els alumnes i els nostres nens i nenes estan descobrint noves formes d’investigar, interaccionar i aprendre.