Aquesta activitat va adreçada a alumnes de 4t de primària, que estan fent un projecte de “LA SANG”, conjuntament amb l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa. Aquest projecte està ubicat a l’àrea de coneixement del medi, en concret natural. Els alumnes han creat una enquesta digital al classroom, perquè tots els companys de cicle mitjà puguin votar emn títol que més els agradava. Ara, han de crear un kahood amb preguntes per als seus apadrinats de 3r (els alumnes de 3r i 4t estan apadrinats, cada classe A i B de 3r amb la classe A i B de 4t, per trasllasar-se preguntes, dubtes, reptes, etc).

Els alumnes de 4t, per grups, s’encarregaran de pensar diverses preguntes, i crear-les al kahood, i penjar-les. Posteriorment, cada grup haurà de revisar faltes d’ortografia i respostes de les que han creart els seus companys d’altres grups de treball. En cas de voler modificar alguna cosa, hauran de comentar amb el grup que ho ha fet i acordar qui dels 2 grups creu que té raó.

Per últim, hauran d’enviar un correu al mestre de 3r amb el kahood. Considero que és un bon recurs per poder treballar els passos per enviar un email.

El SAMR és un dels models de transformació de l’educació amb l’ús de la tecnologia digital, en què han estat descrits uns estadis i unes fases. En aquesta activitat en concret, es treballa la fase de transformació: la redefinició: és l’etapa en què es creen nous ambients d’aprenentatge que milloren la qualitat educativa i que serien impensables sense la utilització de tecnologia. Per exemple, quan l’alumnat crea materials audiovisuals recollint el que s’ha après a partir d’un projecte de treball desenvolupat a l’aula.