Aquest bloc ens ha oferit un ventall de recursos que podem utiltzar els docents, tant per a compartir informació, treballs, formes de fer, dubtes, neguits…, entre nosaltres com programes per utilitzar amb els alumnes. Moltes vegades volem innovar, crear coses amb els nens i nenes però no sabem com fer-ho, per això penso que és important com a mestres, formar-nos cada dia, aprendre i investigar, probar i no deixar d’intentar posar en pràtica allò que pensem que pot anar bé amb els més petits. Molts dels recursos que ens mostra aquest mòdul ja els he utilizat o els utilitzo, però molts d’altres no, i m’han semblat molt interessant per aprofitar-los amb els alumnes i apropar-nos una mica més a un aprenentatge competencial, més digital, on els alumnes siguin els que crein continguts, els que s’autoavaluïn havent creat les rúbriques conjuntament, on sàpiguen treballar en grup, respectar als companys i on aprenguin a buscar informació, separar la que pot ser certa i la que no i contrastar informació, molt important avui en dia en el món on vivim.

Per altra banda, em sembla molt important i interessant el fet de que sàpiguen que ells mateixos amb el que pengen van formant la seva identitat digital, fer-los conscients que allò que pengen ja no ho poden eliminar del tot, que és una eina molt útil la tecnologia però s’ha de tenir molt de compte i s’ha de saber utilitzar bé.

No deixem d’innovar, de crear amb els més petits, d’investigar, d’aprendre conjuntament, de redescobrir i de buscar nous reptes i noves formes de fer.