Estic molt satisfeta amb la realització d’aquest curs ja que considero que he asquirit més recursos per tal de desenvolupar la competència digital a l’aula, tant a nivell metodològic com instrumental. És un curs que m’ha ofert noves formes de treballar aquesta competència amb els alumnes, m’ha brindat programes que desconeixia per poder ampliar els recursos amb l’alumnat i nous reptes. Penso que em pot ser molt útil, tot el que he anat treballant i explorant, per poder traslladar-ho a l’aula, per poder anar un pas més enllà quan parlem de competència digital i arriscar-me a dissenyar activitats noves i dinàmiques, que abans desconeixia. També considero important el fet d’haver explorat una mica més el tema de la nostra identitat digital, tant per transmetre als alumnes, treballar-ho amb ells, concienciar-los sobre la importància d’això i de tot el que podem penjar a internet, ja que no es pot tirar endarrera, i per altra banda, per a mi mateixa amb la meva vida personal, ja que moltes vegades posem les nostres dades a llocs on potser no hauríem.

Per a un futur em queda pendent el fet de seguir investigant, indagant, millorant la meva competència digital i seguir motivant als nens i nenes a través d’aquesta, amb nous reptes i noves activitats i programes. És el moment de la tecnologia, està a l’abast dels més petits, i els hem d’ensenyar a fer.ne un bon ús i un bon profit.

Per últim, penso que el dossier digital és una eina clau en aquest curs, ja que penso que és útil compartir les coses a través d’internet, ens pot ajudar a guardar idees, a sintetitzar informacions, a guardar activitats i compartir reptes i treballs.