Categoria: General

BASES TEÒRIQUES: ORGANITZACIÓ I ENTORN PERSONAL D’APRENENTATGE

En aquest mòduls ens ha apropat a unes dinàmiques d’aprenentatge on s’incorpora l’àmbit digital. Primerament ens parla sobre el què és un EPA (Entorn Personal d’Aprenentatge) i la…

General