El plantejament del podcast em va fer dubtar entre un objectiu molt pràctic, com en el cas del vídeo (un vídeo tutorial de l’estil How to…), o un relacionat amb l’adquisició de cultura i coneixement de geografia o història. Finalment vaig triar la segona opció i fer servir l’storytelling; com a motius principals puc esmentar la meva predilecció per les històries i la necessitat de fugir del format periodístic o acadèmic. A més, la narració d’una història em facilitaria l’ús de música i efectes sonors, que farien molt més immersiva l’experiència.

El contingut, una biografia sobre una “bruixa” real del segle XV a Catalunya, estaria relacionat amb els continguts curriculars de l’assignatura de Geografia i història de 2n d’ESO. Els usos a l’aula els vaig tenir molt clars:

  1. Servir com a modelatge per a que els alumnes facin el seu propi podcast. Seguint instruccions concretes els alumnes hauran de fer una narració dramatitzada sobre un esdeveniment o personatge relacionat amb la intolerància.
  2. Treballar l’ODS número 5, “Igualtat de gènere”.  La història de la bruixa de Menàrguens podria ser la introducció al tema de la persecució de dones per part d’una societat patriarcal que no tolerava propostes alternatives al poder civil i religiós.
  3. Treballar la relació entre religió, superstició i tensions socials a la Catalunya d’època moderna. La cacera de bruixes ens dona informació històrica que ens fa replantejar-nos la responsabilitat de les institucions en alguns esdeveniments dramàtics. En aquest cas, la intolerància i les persecucions provenien del poder local i l’Església va haver de posar fre a aquests judicis i execucions arbitràries contra les dones.

Podeu escoltar el podcast a l’enllaç següent:

https://podcasters.spotify.com/pod/show/ral-lvarez6

Podeu escoltar la reflexió final en àudio a l’enllaç següent:

https://drive.google.com/file/d/1HqwDBBcW8p1BrIS21XQLY8fkam6N2OSR/view?usp=sharing