Aquí faig entrega de les evidències de les rúbriques posades en marxa com a mètode avaluatiu.

Modul 4 Rodrigo Morales