Àrea 5: Empoderament de l’alumnat – Adaptació tecnològica a l’aula

Des de fa molts anys, a l’escola tenim una alumna que té una discapacitat visual d’un alt percentatge. Ella pot seguir el desenvolupament de les sessions dins l’aula…

General

Àrea 4: Avaluació i retroacció – Rúbrica d’avaluació Additio

Per tal d’avaluar, juntament amb l’equip d’Educació Física de l’escola, hem dut a terme un canvi bastant innovador en relació a l’ús de llistes, fòrmules i rúbriques que…

Experiències

Àrea 3: Ensenyament i aprenentatge – Talladora làser

Les següents imatges fan referència a la creació d’un joc relacionat amb el treball de l’orientació i les coordinades, el qual s’ha dut a terme tant a través…

Experiències

Àrea 2: Continguts digitals – Kahoot

Pel que fa a la segona àrea, he escollit mostrar una captura de pantalla on apareixen tres propostes de qüestionaris dissenyats i editats per mi, els quals tenen…

Experiències

Àrea 1: Compromís professional – Reunió digital entre docents

A través de la visualització de la següent imatge es pot observar una fotografia on apareixem quatre dels cinc mestres que estàvem duent a terme una reunió per…

Experiències