Àmbit 1 – Compromís personal

Activitat La formació permanent del professorat a Catalunya : https://atenea.upc.edu/mod/page/view.php?id=4281615 En què ha millorat la teva CDD gràcies a aquesta activitat?   En la presa de consciènca Quins canvis pot…

CDD - B2

Àmbit 6 – Desenvolupament de la competència digital dels estudiants

L’activitat: https://atenea.upc.edu/pluginfile.php/5755354/mod_resource/content/1/HIGIENE%20DIGITAL.pdf En què ha millorat la teva CDD gràcies a aquesta activitat?   Conèixer bones pràctiques i recursos per portar a l’aula una bona higiene digital. Quins canvis pot…

CDD - B2

Àmbit 5 – Empoderament dels estudiants

L’activitat: https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/dua/index En què ha millorat la teva CDD gràcies a aquesta activitat?    Seguir tenint en compte, una vegada més, que és molt important oferir diversitat d’activitats, per…

CDD - B2

Àmbit 4 – Avaluació i retroacció

L’activitat: https://atenea.upc.edu/mod/assign/view.php?id=4291523 Llista de verificació del Feedback o retroalimentació En què ha millorat la teva CDD gràcies a aquesta activitat?  M’ha set molt útil tenir la guia de les competències i…

CDD - B2

Àmbit 3 – Ensenyament i aprenentatge

L’activitat: https://atenea.upc.edu/mod/page/view.php?id=4291442 Què és un EVA? En què ha millorat la teva CDD gràcies a aquesta activitat?  M’ha proporcionat una quantitat de recursos dins del Moodle que desconeixia, alhora que…

CDD - B2

Àmbit 2 – Continguts digitals

L’activitat: https://atenea.upc.edu/pluginfile.php/5751603/mod_resource/content/1/2.3ProteccioGestioComparticio.pdf  En què ha millorat la teva CDD gràcies a aquesta activitat?    Abans era totalment desconeixedora de les llicències que s’associaven a la creació d’activitats, continguts i…

CDD - B2, General