1. Unitat didàctica.

Religions del món.

 

2. Recursos

 • Buscador de Google
 • Google Drive
 • Google Docs
 • Prezi
 • Google Forms.

 

3. Activitat aula. (Hauria de ser vermell)

a. Busca informació sobre la religió que t’ha tocat i després fes una presentació.

b.  Competències: (hauria de ser verd)

 • Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir les responsabilitats dels propis actes.
 • Entendre la importància de experiència religiosa i de la divinitat.

Objectius: (hauria de ser verd)

 • Saber que al món hi ha altres religions.
 • Conèixer les principals característiques i tradicions de les altres religions.
 • Fomentar la tolerància i el respecte cap a les altres religions.

c. Recursos digitals:

d. Tasques:

 • Per parelles, entrar amb el vostre correu electrònic d’escola a Google Drive. Entreu a la carpeta “Religions del món” i cliqueu en el religió que us ha tocat.
 • Amb ajuda de Google, busqueu la resposta a les diferents preguntes que trobareu en el document i escriviu-les en ell.
 • Prepareu amb el programa Prezi un presentació amb la informació que heu trobat.
 • Amb Google Forms feu una enquesta de 10 preguntes sobre l’exposició que fareu.
 • Realitzar la presentació.
 • Enviar als companys l’ellaç de l’enquesta.
 • Comentar les respostes equivocades.

 

4. Activitat autònoma. (hauria de ser vermell)

a. Busca informació sobre la religió que t’ha tocat i després fes una presentació.

b.  Competències: (hauria de ser verd)

 • Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir les responsabilitats dels propis actes.
 • Entendre la importància de l’experiència religiosa i de la divinitat.

Objectius: ( hauria de ser verd)

 • Saber que al món hi ha altres religions.
 • Conèixer les principals característiques i tradicions de les altres religions.
 • Fomentar la tolerància i el respecte cap a les altres religions.

c. Recursos digitals:

d. Tasques:

Dia 1:

 • Entra al Google Classroom, ves a l’àrea de religió i entra a l’activitat “Religions del món.  Una vegada dins, trobaràs tota a ‘informació sobre que s’ha de fer.
 • Entra amb el teu correu electrònic d’escola a Google Drive. Entra a la carpeta “Religions del món” i clica en el religió que t’ha tocat.
 • Amb ajuda de Google, busca la resposta a les diferents preguntes que trobaràs en el document i escriu-les en ell.

Dia 2:

 • Prepara amb el programa Prezi un presentació amb la informació que has trobat.
 • Amb Google Forms fes una enquesta de 10 preguntes sobre l’exposició que faràs.

Dia 3:

 • Amb el Google Meet, realitzar la presentació.
 • Realitzar la presentació.
 • Enviar als companys l’enllaç de l’enquesta.
 • Amb el Google Meet, comentar les respostes equivocades.

e. Enllaç al Google Classroom creat:

Classroom

 

5. Reflexions: (hauria de ser de color verd)

Realitzar activitats amb eines digitals em genera d’entrada estrès, haig de tenir em compte més variables tipus: aniran bé els chromebooks? si no hi ha internet com ho faig? tots els alumnes se’n sortiran? Una vegada ho he considerat “tot”, si consider-ho que realitzar l’activitat amb recursos digitals aporta més que de la manera tradicional em sento còmode ja que prèviament he mirat de preveure les possibles dificultats amb les que em puc trobar per donar-els-hi un solució ràpida, el que em dona seguretat.

Pel que fa a les activitats a casa, d’entrada em suposa més temps ja que haig d’adaptar les unitats didàctiques a les eines TIC, però em generen menys estrès perquè d’entrada penso que els pares poden ajudar a l’alumne amb dificultats que es pugui trobar.

A l’hora de realitzar activitats amb recursos TIC haig de tenir en compte:

 • La diversitat dels meus alumnes.
 • Els coneixements/facilitat per utilitzar recursos TIC.
 • Els coneixements dels pares en realció les TIC per les activitats que es realitzin fora de l’escola.
 • Si realitzar l’activitat amb recursos TIC és més beneficiosa que de manera tradicional.

Els avantatges que trobo a realitzar activats amb eines tics és que augmenta la motivació dels alumnes. A la vegada, sento que els alumnes són més protagonistes del seu aprenentatges. Per contra, quan realitzo activitats amb eines TIC sempre haig de tenir un plan B, també que els alguns alumnes es distreuen amb més facilitat i utilitzen l’ús de les TIC per jugar.