Per aquesta activitat he dissenyat una rúbrica d’autoavaluació amb el Google Classroom.

És una tipus d’avaluació formativa ja que la rúbrica està disponible des de l’inici de l’activitats i els alumnes la poden consultar en tot moment per saber si estan aconseguint el que se’ls demana.

Enllaç a la rúbrica