Comunicació digital escrita amb el tutor o la tutora. – No tenir dispositius que permetin aquest tipus d’interracció ja que disposen de pocs recursos econòmics.

– No entendre el català, poden ser nouvinguts.

– No saber utilitzar correctament l’eina digital amb que es realitza la comunicació degut a un desconeixement de les eines TIC.

– No tenir connexió a internet i dependre de xarxes Wifi, ja que no poden permetrès pagar-ho.

Resposta a una convocatòria per votar digitalment els seus representants – Desconèixer o saber molt poc sobre la convocàtoria, ja que solen ser persones com aïllades del grup.

– No saber realitzar la votació per desconeixement de l’eina digital.

– No entendre què s’està votant per falta de comprensió o desconeixement de la llengua.

– No tenir dispositius o requisits per realitzar la votació donat que tenen pocs recursos econòmics.

Entendre la web del centre i les activitats que s’hi presenten. – Desconeixement limitat sobre la navegació per internet per falta de coneixement en relació a les TIC.

– No entendre el que hi ha escrit per nivell baix de comprensió lectora o desconeixement de la llengua.

Reunió virtual amb altres famílies de l’Associació de pares i mares. – Falta de dispositius per realitzar aquest tipus de reunions a conseqüència de les limitacions econòmiques.

– Sol ser un col·lectiu amb un horaris que no permeten reunir-se amb facilitat en horaris estandars, ja que per necessitat econòmica acaben agafant feines “precàries”

– Desconèixer com funciona el programa i passar de ser una persona activa a pasiva al no saber com fer-ho per interractuar a causa del desconeixement de l’eina utilitzada.

Escoltar i veure el vídeo de la festa de fi de curs, enregistrat per l’escola – No disposar de dispositius digitals per limitacions econòmiques.

– No tenir suficients dades mòbils per veure els vídeos ja que no es poden permetre tenir internet a casa i/o al mòbil.

– No entendre el post per falta de comprensió lectora o per desconeixement de la llengua en que està escrit.

– No saber com reproduir el vídeo per desconeixement d’ús d’eines TIC