Valoracions i propostes de millora de la Situació d’aprenentatge

Des del meu punt de vista és massa d’hora per poder fer una valoració completa de la meva situació d’aprenentatge, ja que només portem 4h de les 20…

CDD-B1-UOC, General

Implementació de la Situació d’aprenentatge

La situació d’aprenentatge que he escollit, és  la última del 1r curs del mòdul 7-Operacions bàsiques de laboratori, en el cicle formatiu de Farmàcia i parafarmàcia. Ha iniciat…

CDD-B1-UOC

Valoracions i propostes de millora del disseny de la Situació d’aprenentatge

En primer lloc vull agraïr a les companyes que m’han fet la retroacció de la meva situació d’aprenentatge, s’han trobat en una situació semblant a la meva on…

CDD-B1-UOC

R2: (Re)disseny d’una situació d’aprenentatge per implementar al centre

  A la indústria farmacèutica i especialment al laboratori, la presa de mostres té molta importància, sobretot en el moment de rebre, classificar, etiquetar i analitzar mostres correctament…

General

R1: Reflexió personal de la identitat digital i de la seguretat digital

a) La teva Identitat digital: Quina és? Coincideix amb la teva identitat personal? Com la gestiones? Fes egosurfing i analitza els resultats. Quina creus que és la teva…

CDD-B1-UOC