En aquesta reflexió, parlo de la meva experiència a l’hora de fer ús de les noves tecnologies a l’aula. Així, una de les propostes educatives que m’han funcionat molt bé ha estat la creació de Kahoots concrets per treballar continguts específics de les diferents matèries. És una eina que considero molt interessant i enriquidora, ja que a través del joc els infants aprenen, se senten motivats a la vegada que et permet que treballin en grups cooperatius, tot fomentant actituds basades en el respecte a l’altre o en la cooperació. 

D’altra banda, el Kahoot també et permet no només que els infants realitzin els que tu crees, sinó que, com vaig treballar amb alumnes de 6è de Primària, poden ells/es mateixos crear el seu propi i, després, podem jugar tots/es als kahoots que han creat els diferents companys/es de la classe. Per tant, els apropes a les noves tecnologies, a l’ús d’eines i aplicacions com Google Chrome (per cerca informació), Drive (per compartir els preguntes i respostes del joc), entre d’altres.  És una proposta didàctica molt competencial i enriquidora pels infants.

Gràcies!!