Per començar, tal com explica el mòdul 3, les noves tecnologies ens aporten diferents metodologies de treball que ens ajuden a  potenciar el treball cooperatiu, autònom i competencial dels nostres infants. Així, en el meu cas, em centraré principalment a reflexionar entorn la importància que tenim com a docents d’integrar el DUA (Disseny Universal per a l’Aprenentatge) en totes les activitats i dinàmiques que realitzem a l’aula amb els nostres alumnes, ja que considero que és la base de tot ensenyament-aprenentatge Per què? Perquè tal com s’especifica al mòdul 3, el DUA ens aporta un conjunt de principis per tal de poder desenvolupar el currículum aportant la mateixa igualtat d’oportunitats per aprendre a tots els nostres infants, independentment de les dificultats físiques, intel·lectuals, d’aprenentatge… que presentin. Per tant, les noves tecnologies són ideals per implementar el DUA, ja que, per exemple, a través de diferents aplicacions podem arribar a tots els nostres infants, ajudant-los en les dificultats que presentin i creant espais d’aprenentatge com activitats que siguin més vivencials, pràctiques i interactives, tot facilitant un procés d’ensenyament- aprenentatge més motivacional i enriquidor pels nostres alumnes.

Per concloure, gràcies a les noves tecnologies podem facilitar que, tal com busca el DUA, els nostres infants puguin percebre i comprendre la informació que se’ls presenta en diferents formats (més interessants, atractius…), a la vegada que poden expressar allò que estan aprenent o experimentant d’una manera més creativa, reflexiva, autònoma i interessant.