Per començar, aprenem principalment del nostre entorn, de les persones que formen part (de manera indirecta o directa) de la nostra vida. Així, com asseguraven experts com Julian B. Rotter, els éssers humans aprenem i adquirim certs hàbits a través de la interacció, principalment amb els altres. Per tant, com s’explica al mòdul 1, una part molt important de nosaltres es va consolidant, al llarg del temps, amb allò que llegim, cerquem o compartim a les xarxes socials i a Internet. Ho fem des de ben petits, ja que estem submergits en les noves tecnologies en el nostre dia rere dia (tot i que segons l’edat estarem més o menys) i, a mesura que arribem a l’edat adulta i professional encara més. Per què? Doncs perquè actualment és cabdal crear un perfil professional que s’adeqüi als interessos de la nostra societat i, a la vegada, anirem adquirint cada cop més aprenentatges que, sens dubtes contribuiran al nostre desenvolupament personal i professional (que sempre anirà canviant i completant-se amb el pas del temps).

Així mateix, les noves tecnologies ens permeten crear un perfil, una identitat digital on puguem relacionar-nos amb persones que comparteixen les mateixes aficions, interessos… cosa que ajuda molt  a establir relacions amb els altres afavorint un aprenentatge social cooperatiu, que respecta la diversitat d’opinions, sentiments… i viu.