Actualment les tecnologies digitals són presents en el dia a dia dels vostres fills; les veuen com a eines d’ús habitual que, a més, els resulten molt motivadores. Han obert el camí cap a noves maneres d’entretenir-se, d’aprendre, d’accedir a la informació, de relacionar-se, de compartir coneixements, de promoure valors o iniciatives socials.

Al llarg d’aquesta etapa els vostres fills començaran a utilitzar les tecnologies digitals com una eina per a l’aprenentatge. Necessiten del vostre acompanyament per treure’n el màxim profit i alhora aprendre a gestionar l’ús que en fan. És convenient que us interesseu i conegueu com funcionen per poder potenciar els factors educatius que ofereixen; per exemple buscar informació i recursos per aplicar-los al seu treball escolar, fer activitats de reforç de la lectura i l’escriptura, fer produccions artístiques o publicar i compartir continguts amb companys a través de la xarxa.

En cas que necessitin fer alguna recerca d’informació a Internet reforceu les orientacions que els donen els mestres a l’aula.

L’oferta de videojocs i d’aplicacions lúdiques és molt àmplia. El Sistema d’Informació Paneuropea sobre Jocs (PEGI) estableix una classificació de continguts per edats que us orientarà en la tria de jocs per als vostres fills.

Convé que tingueu present també que les tecnologies digitals no han d’ocupar tot el temps lliure dels vostres fills, ja que un ús excessiu pot generar dependència, sedentarisme per manca d’activitat física i, fins i tot, disminució del rendiment escolar.

Per aquest motiu, és important que potencieu que facin altres activitats d’oci, en família o amb amics, en entitats de lleure o associacions, que participin en esplais o caus, que facin esport, teatre o activitats culturals, entre d’altres. En definitiva, que interactuïn amb els altres.

Per fomentar el bon ús de les tecnologies digitals en aquesta edat convé el següent:

 • Procureu fer un ús responsable de les tecnologies en l’àmbit familiar, ja que els fills us imiten.
 • Escolliu amb els vostres fills els programes de televisió, pel·lícules, aplicacions o videojocs adients a la seva edat i eviteu els que mostren continguts “tòxics” (violents, discriminatoris, sexistes, o que promoguin comportaments de risc), ja que ells no tenen prou capacitat crítica per diferenciar realitat i ficció i tendeixen a reproduir allò que veuen.
 • Mireu la televisió amb ells; a més d’acompanyar-los, els podeu ajudar a fer valoracions sobre els programes que veuen, per tal que en treguin un profit educatiu i potenciïn el seu sentit crític.
 • Parleu obertament amb els vostres fills sobre com actuar davant dels continguts inapropiats que es poder trobar als mitjans audiovisuals.
 • Afavoriu que facin servir els dispositius en llocs comuns de la casa.
 • Configureu els aparells que utilitzen els fills perquè els puguin fer servir amb seguretat, amb programes de control parental o creant diferents comptes d’usuaris; d’aquesta manera evitareu que accedeixin a continguts inapropiats d’Internet, facin compres en línia o descarreguin aplicacions.
 • Planifiqueu i limiteu el temps d’ús dels aparells tecnològics a un màxim d’una hora diària, fent-los valorar que les tecnologies digitals no han de substituir altres activitats lúdiques que poden ser tant o més interessants.
 • Remarqueu que abans de l’oci tecnològic cal haver prioritzat o completat altres activitats (les tasques escolars, les activitats extraescolars, les feines de casa, les activitats a l’aire lliure…).
 • Tingueu present que en aquestes edats es recomana que no disposin de telèfon mòbil propi, ja que encara no tenen prou criteri per utilitzar-lo adequadament.
 • Feu-los veure que a casa hi ha aparells tecnològics que són per compartir entre tota la família, mentre que d’altres són d’ús personal dels adults.
 • Jugueu amb els vostres fills a jocs tecnològics; així, a més d’acompanyar-los, podreu valorar si s’adeqüen a la seva edat i maduresa.
 • Reforceu hàbits saludables en l’ús de les tecnologies, com ara adoptar una bona postura i mantenir una distància adequada respecte de les pantalles o ajustar el volum i la brillantor del monitor, entre d’altres aspectes.
 • Eviteu encendre el televisor i utilitzar els dispositius mòbils a les hores dels àpats per fer d’aquest espai un moment de relació i conversa i així establir més vincles afectius amb ells.
 • Incorporeu l’hàbit familiar de no tenir dispositius als dormitoris durant la nit. A més, procureu no fer servir tecnologies una hora abans d’anar a dormir, ja que la brillantor de les pantalles estimula l’activitat mental, dificulta conciliar el son i pot provocar insomni.
 • Parleu amb els vostres fills sobre els llocs que consulten a Internet així com dels riscos que pot suposar compartir informació personal, documents, imatges, vídeos o àudios amb persones que no coneixen personalment.
 • Vigileu que no participin en cap xarxa social sense el vostre consentiment i supervisió.

Font d’informació: https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/us-tecnologies/us-abus-tecnologies/6-12-anys/