Per començar, tal com s’explica al mòdul 4, l‘XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) és una xarxa molt interessant en l’àmbit educatiu, ja que recull  un conjunt de serveis i projectes digitals del Departament d’Educació orientats a treballar diferents matèries i continguts imprescindibles per assolir les diferents competències pròpies del currículum.

Així mateix, entre els recursos que trobem a l’XTEC destaco especialment l’Edu 365 i xtec.cat perquè, com s’esmenta al mòdul 4, són uns portals que ofereixen una gran quantitat d’informació, documentació i recursos (activitats en línia, vídeos interactius…) que ens permeten treballar certs continguts amb els nostres alumnes d’una manera motivacional, vivencial i enriquidora pel seu procés d’ensenyament- aprenentatge. Per tant, considero molt necessari l’ús de l’Xtec amb els nostres infants, ja que aquests poden aprendre d’una manera més pràctica, adquirint continguts de qualitat i a la vegada esdevenen persones més crítiques, reflexives i autònomes en l’àmbit digital i personal.