Per començar, tal com es remarca al mòdul 5, els dispositius mòbils a l’aula permeten un ús didàctic molt potent i interessant. Per què? Doncs perquè, a través d’un mòbil, els alumnes poden cercar informació concreta sobre, per exemple, la temàtica que estem treballant als projectes de medi natural o social (en els quals no tenim llibre) d’una manera eficaç, ràpida i motivadora per ells i elles a la vegada que poden buscar imatges, enregistrar el procés d’aprenentatge… No obstant això, com amb qualsevol dispositiu electrònic, hem d’ensenyar als nostres infants a fer un bon ús d’ell com a cercar la informació a pàgines webs que ofereixen veracitat i fonts d’informació contrastades. Però, centrant-nos en l’ús d’aquests,  és evident que l’ús dels mòbils a l’aula comporta una gran quantitat d’avantatges. Tanmateix, penso que és molt important que, des de ben petits, els ensenyem els perills que comporten aquests dispositius com la importància d’utilitzar-lo adequadament.

Finalment, crec que plataformes explicades al mòdul 5 com en Toolbox ens aporten un gran ventall de possibilitats tant als docents com a les famílies per tenir a l’abast diferents continguts que podem treballar amb els nostres infants tant a l’aula com a casa.