Experiència amb talladora làser

A la jornada de la primera setmana de setembre a Mataró per part de totes les escoles Cor de Maria vam  poder muntar la talladora làser assignada a cada  escola….

Experiències