ÀMBIT 6: DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DE L’ALUMNAT

Tota aquesta formació gira entorn dels ODS i dels ABP, però també de les TIC. He après molt sobre com usar les TIC, com implantar-les en el meu…

CDD - B2

ÀMBIT 5: L’EMPODERAMENT DE L’ALUMNAT

La tasca de l’àmbit 5: Disseny de continguts i activitats ha sigut l’activitat que m’ha agradat més de realitzar.  Tasca 5 Reflexió tasca 5 En aquesta activitat havies…

CDD - B2

ÀMBIT 4: AVALUACIÓ I RETROACCIÓ

En aquest àmbit vam haver de dur a terme diferents activitats, però la que em va resultar més profitosa va ser l’activitat 4.1: Llista de verificació del feddback…

CDD - B2

ÀMBIT 3: ENSENYAMENT I APRENENTATGE

En aquest àmbit, he decidit reflexionar sobre la tasca 3.2. Apliquem el que hem après dels EVA, que parla dels Entorns Virtuals d’Aprenentatge.  Aquesta tasca em va semblar…

CDD - B2

ÀMBIT 2: CONTINGUTS DIGITALS

Referent a l’àmbit 2, m’agradaria reflexionar sobre la tasca 2.3. (Creació de continguts amb IA generativa), ja que és una activitat que realment em va costar i em…

CDD - B2

ÀMBIT 1: COMPROMÍS PROFESSIONAL

Com proposa l’anunciat, aquesta activitat ha de servir per reflexionar sobre els aprenentatges que hem pogut fer durant aquest curs. En el cas de l’àmbit 1, vull compartir…

CDD - B2

M1- Activitat 1.2. – L’ús dels mòbils als centres educatius.

Estic totalment d’acord amb les aportacions de l’Anna. Trobo molt interessant com destaca la importància de l’aprenentatge significatiu a través de la comprensió, reflexió i actuació, amb un…

CDD - B2