Espai web de formació per aprendre com funciona la plataforma que farà la funció de Dossier professional i d’Entorn Personal d’Aprenentatge del docent sota el domini dossier.xtec.cat (disponible properament).