A continuació tornem a escolar la història de Matilda. Ara, però, amb música: