MÒDUL 1

  1. Què en sabem d’allò que s’anuncia com a objectius a aconseguir en aquest curs?
  2. Què esperem del curs?
  3. Què coneixem dels conceptes claus com Entorn Personal d’Aprenentatge (EPA/PLE) i del dossier?
  4. Com veiem la transferència d’aquests conceptes,  i aquestes pràctiques a la vostra aula.