Mestre d’educació bàsica, professor de ciències socials i formador en noves tecnologies, pensament computacional, programació i robòtica.

Especialista en educació musical, amb domini del piano, la guitarra el saxo i el violí.

Gran amant de la tecnologia, la mecànica i la tècnica constructiva, tant de màquines motrius com de construccions i edificació amb l’especialitat, en la branca arquitectònica, en restauració i conservació de béns culturals i art.