Formació acadèmica

Grau superior en Educació Infantil
2014 – 2016 – INS Milà i Fontanals

Grau en Educació Infantil
2016 – 2020 Universitat de lleida

Màster en Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge
Especialitat en Trastorns de la parla i llenguatge

2021 – 2022 Universitat Oberta de Catalunya

Formació permanent (Lifelong Learning)

 

Insígnies Cursos
80h Atenció a la diversitat i suport lingüístic
600h Psicopedagogia
 60h Educació visual i plàstica
 ACTIC 2

Altres

  • Títol Vetlladora Infants amb NEE
  • Títol Directora de Lleure