Formació Acadèmica

Professor acreditat en Prevenció de Riscos Laborals per l’Institut de Seguretat i Higiene en el Treball. Especialitats en Seguretat, Higiene i Ergonomia.

Enginyer Tècnic de Mines. Universitat Politècnica de Catalunya. EUPM. 1995

Llicenciat en Ciències Geològiques. Universitat Autònoma de Barcelona. UAB. 1993

Enginyer Superior Industrial especialitat Producció Industrial.

Universitat Nacional d’ Educació a Distància. UNED. 2011.

Formació Complementaria

  • Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Especialitats en Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia. IUCT de Mollet del Vallès
  • Tècnic en Gestió y Control de la Qualitat
  • Normatives ISO 9000, ISO 9000-2000, EFQM, VDA. FECEA
  • Optimització de la Producció. UPC
  • Política y Gestió Mediambiental a l’Empresa.
  • Implantació i auditoria de SGPRL según OHSAS:18001. SGS
  • Autòmats Programables. UPC-Omron
  • Tècnic en manteniment d’Autòmats Programables. EMFO de Mollet.