Aquesta pàgina conté les eines que utilitzo habitualment, en el meu dia a dia, i reprodueix l’esquema propi de E.P. d’Aprenentatge.

 

Eines per veure Eines per fer Eines per compartir

De l’àrea o matèria que imparteixo

De l’àrea o matèria que imparteixo


De l’àrea o matèria que imparteixo

Punxant al següent enllaç podeu accedir a un diagrama bàsic del meu EPA:

Diagrama del meu EPA