• TÍTOL: Estació de control de fermentació del vi
  • Objectius: programarem un sistema de control de la fermentació en el vi afegint sensors de densitat, temperatura i pH per obtenir 4 mesures diàries.
  • Descripció: per tal de realitzar la programació d’un sistema de control per poder controlar la fermentació al vi, programarem els sensors de densitat, temperatura i pH per a poder-ne extreure dades cada 6 hores (2.160.000 ms). Com a prototip, només utilitzarem el sensor de temperatura. Més endavant, amb l’alumnat de l’INS d’Informàtica, es realitzarà la programació per a que el nostre alumnat en pugui extreure les dades i analitzar-les per tal de saber si la fermentació alcohòlica ha finalitzat o no i poder controlar la temperatura per tal d’entendre si s’ha de baixar la temperatura amb plaques de fred, ja que si la temperatura és alta, es pot parar la fermentació. D’aquesta manera, ens estalviem no venir a l’escola diàriament, i l’alumnat podria estudiar-ne els resultats. Es recollirien en una base de dades de l’aplicació Wappsto i cada dia en podríem fer el seguiment. Es valoraran les conclusions extretes per l’alumnat i quines accions han realitzat desprès d’extreure’n el resultat.

 

Programació Control fermentacions en vi:

  • Avaluació i Feedback:
    • L’avaluació la realitzarem a través d’una rúbrica. Avaluarem qualitativament si han entès els resultats. A banda de saber extreure’n les dades s’avaluarà, tenint un pes important, com han interpretat les dades i com han actuat desprès de rebre-les. Si no funciona, també es tindrà en compte la rapidesa en la què han actuat i han realitzat aquestes analítiques manualment utilitzant un termòmetre i un densímetre de la escola.