TEMA I/O SITUACIÓ COMUNICATIVA Tema 5.  HABITATGE I LLOCS DE RESIDÈNCIA

“Casa meva és…”

 

OBJECTIUS 1.    Dir el carrer, el pis, la població i el país on viu.

2.    Dir alguna cosa sobre casa seva: habitacions, mobiliari, estris de casa, petits electrodomèstics.

3.    Preguntar i dir on viu algú, donar indicacions per anar-hi.

4.    Entendre la informació que els altres li demanen sobre el tema.

5.    Entendre la informació que els altres s’intercanvien sobre el tema.

 

 

 

CONCEPTES/

EXPONENTS LINGÜÍSTICS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On vius? Visc a …, al carrer…, número…

Com és casa teva? El pis on visc és …

Quantes habitacions té? Té … habitacions.

Té ascensor? Sí/no té ascensor.

On viu …? …viu al costat de l’estació.

On és casa teva? Vius a prop de l’escola? Sí/no visc a prop/lluny de l’escola.

Viu als afores de la ciutat.

 

Vocabulari: Situació de l’habitatge: ciutat, poble, barri, carrer,  davant, darrere, a prop, al costat, lluny, entre, … Descripció d’un habitatge: casa, pis, pensió, habitació, menjador, cuina, bany, lavabo, vàter, entrada, passadís, escala, ascensor, sostre, terra, finestra, balcó, paret, teulada, porta, timbre, calefacció,… nou, vell, gran, petit Mobiliari, estris de casa i petits electrodomèstics: taula, cadires,   sofà, televisió, llum, llit, armari, manta, nevera, pot, paella, estufa… Accions: haver, ser, estar, viure,… Entorn físic: mar, muntanya, camp, arbre, planta, flor, gat, gos, conill…

 

CONEIXEMENT SÒCIOCULTURAL Aprendre com es saluda els veïns.

Es pot saludar un desconegut, però mantenint la distància.

 

 

MATERIALS

 

TIC (programari educatiu, internet, jocs interactius…)

 

Audiovisual (vídeo, cassette, CD, enregistradora, TV…)

 

Suport escrit (textos reals, premsa, material elaborat pel mestre, quaderns, llibres de text…)

 

Imatges (murals, cartronets, mapes, pòsters…)

 

Manipulable (objectes reals, joguines, figures…)

 

 

TIC

Joc del penjat

Punt d’informació del turista

Mots encreuats

Vincles  2: casa meva

Galí: Què menjo? On visc?

SUPORT ESCRIT

Plànol de la ciutat

Dibuix d’una casa

Les mil primeres paraules. Plaza Joven

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Generalitat de Catalunya.

La Rínxols d’or. Ed. La Galera

Catàlegs de centres comercials.

IMATGES

Fotografies d’edificis i monuments de la ciutat de residència

Làmina d’una ciutat

llibre: La casa, col·lecció Mirem. La Galera

Iniciació  a la llengua oral. Català bàsic II. Unitat 1: habitatge. Generalitat de Catalunya. D. G. Política lingüística.

MANIPULABLE

Cartronets amb els noms d’edificis i monuments de la ciutat

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial

Pluja d’idees a partir d’una làmina d’una casa.

“Kahoot” amb vocabulari de diferents mobles i espais de la casa.

Avaluació formativa

Valoració de les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge realitzades a classe.

Avaluació final

Fer una descripció de casa seva i de la zona on viuen.

Creació d’un diàleg en què es demanen i es donen direccions i indicacions per moure’s en una ciutat.

Explicar a partir d’un mapa els llocs més importants de la ciutat.

 

 

 

Sessió 1

 

·         Recordar el vocabulari de la casa (habitacions)

·         Kahoot

·         Repassar el vocabulari de l’activitat i apuntar-lo – cada parella s’ocupa d’omplir una secció del document del classroom

 

 

Sessió 2

 

·         Repassar el vocabulari nou de la sessió anterior lectura làmina à (comparar amb casa seva)

·         Lectura anuncis d’habitatges

·         Selecciona el més adequat per aquesta persona i per a tu

·         Completar la fitxa classroom i escriu un anunci d’una casa

 

 

Sessió 3

 

·         Jocs per practicar el vocabulari après les darreres sessions (El penjat, Taboo, Pasapalabra, Mímica, Kahoot…)
Sessió 4 ·         mirar el vídeo sobre les cases del futur

·         creus que realment seran així les cases del futur? Quines diferències hi ha entre les cases actuals i la del vídeo?

·         Pensa com pot ser la casa ideal per tu, explica quines habitacions i parts ha de tenir i quines funcions intel·ligents pot fer

·         Presenta la casa ideal (en parelles)

 

 

 

Sessió 5

 

 

·         Lectura del conte “Cases del món”

·         Quines cases coneixes o has vist alguna vegada? Com són les cases al teu país (debat).

·         escull un tipus de casa i busca informació (parelles)

Sessió 6 ·         Completa la fitxa amb la informació que has trobat i exposa-la oralment a la resta de la classe

·         Covaluació amb rúbrica

 

 

 

 

 

 

Sessió 7

 

 

·         A partir d’una làmina d’una ciutat , indicar la situació de diferents edificis: La casa vermella és al costat de la farmàcia, o l’hotel és al davant de la casa que no té balcons.

·         Vocabulari per donar indicacions en una ciutat a partir d’un text

·         Ampliar un plànol de la ciutat, situar el lloc de residència de cada alumne amb un punt vermell i situar l’escola o l’institut amb un punt blau. Cada alumne haurà d’indicar a la resta de companys el recorregut que fa des de casa seva fins a l’institut.

·         Per parelles, preguntar i dir on és casa seva.

·         Com es va a… (parelles i amb mapes d’una ciutat)

 

 

 

 

 

Sessió 8

 

·         Creació d’un diàleg en què un alumne és un turista i l’altre és una persona que viu a la ciutat. Han d’interactuar, preguntar i donar instruccions per tal que el turista pugui arribar al lloc on desitja.

·         Representació del diàleg davant de la resta de la classe.

 

 

Sessió 9 i 10

 

 

·         Escollir una ciutat, si pot ser, la seva ciutat natal.

·         A partir d’un mapa, indicar els llocs més importants de la ciutat i explicar per què ho són.

·         Explicar oralment per què aquells llocs són importants i com s’hi pot anar.