Soc mestra d’educació infantil i pedagogia terapèutica a l’Escola Enric Grau Fontseré de Flix des de fa 2 cursos.

Actualment també faig la classe d’STEA(M) a 5è (matemàtiques).

A la Sala Snoezelen, realitzo sessions individuals amb infants amb necessitats especials, i també realitzo l’ambient de petits. Un ambient internivell on hi acudeixen els infants en petit grup per gaudir d’una sessió temàtica d’estimulació multisensorial.