Aspectes rellevants de la pròpia pràctica digital:

La pràctica digital és el dia a dia de la nostra feina. Les eines digitals, concretament l’ús del PC són fonamentals pel registre de dades, coordinacions, redacció d’informes, comunicació activa entre professionals, etc.

Les eines que més utilitzem són: google Drive, gmail, google meet, word, pdf, entre d’altres. També fem ús d’una xarxa compartida que únicament hi podem accedir en la seu de treball. Aquesta eina ens ajuda a compartir recursos, documentació confidencial o documents d’ús comú.
Punts forts i millorables:

  • Els punts forts serien: major facilitat per compartir dades i eines; podem prescindir de desplaçaments quan fem un de xarxes en línia; facilitat en el redactat d’informes; facilitats de comunicació i programació de notificacions, accés a la informació des de qualsevol punt.
  • Els punts a millorar serien: programa específic de registre de dades en la redacció d’informes, les eines informàtiques haurien de tenir un programari que garantís la confidencialitat i per tant, l’accés en cas de robatori…

Conclusions:

La pràctica digital ens ha facilitat molt la dinàmica de treball. Ens permet tenir facilitats en la comunicació en l’àmbit laboral de manera més eficaç i àgil. Tot i així, en la nostra tasca és fonamental garantir la confidencialitat de les dades que s’utilitzen i el material del que disposem, actualment no garanteix aquest punt.