S4_La Protecció de dades, privacitat, seguretat i benestar social.

Protecció de dades https://docs.google.com/presentation/d/1qsgbV2iSJmhbL6ZvbdvExdlWRTbWXpCrTJy6AdvKejY/edit?usp=sharing      

CDD-A2, General

S3_Digitalització, què està passant i què passarà.

La conferència del Genís Roca a la biblioteca Singuerlin de Santa Coloma de Gramenet i proposada per el CRP ens va donar una nova visió de la digitalització.

CDD-A2