Formació acadèmica

Enginyeria mecànica a la UPC (EPSEVG).

Màster en formació del professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes a la UNIR.

Pràctiques realitzades en la matèria de matemàtiques a l’Institut Guillem de Berguedà.

Formació permanent (Lifelong Learning)

Formació per al professorat interí. Educació Secundària. 2023

Guia Pedagògica 2023

Eines Google 2023

Google Classroom 2022

Línia de temps

Us suggerim aquesta aplicació per a la confecció del vostre itinerari formatiu.