Pel fet d’haver-se convertit en uns dispositius molt utilitzats en aquests temps per a diferents activitats, resulta senzill saber que els nostres nois se sentiran força interessats a treballar amb Drons, a aprendre quines són les formes en què han de ser tractats i com treure’ls el millor profit possible a l’hora de posar en marxa totes les idees que tinguin al cap.

https://drive.google.com/file/d/15NgU4Tci2y5BOo6Jz9oyqdOtvof3qXzQ/view?usp=drive_link

A través d’aquestes classes comprendran quines són les qualitats d’un Dron, com està compost, realitzat i muntat, de manera que, a través del coneixement de les seves funcions i la seva conformació, aprendran a fer-lo servir d’una manera senzilla i eficaç.

Treballarem la simulació del vol, el càlcul de distàncies i l’autonomia de la bateria, la normativa de seguretat o el vol amb càmera. A totes les activitats la diversió està assegurada.

Després fan petites pràctiques de vol amb Dron Tello..