Un cop finalitzat el curs i donant-me aquest temps de valoració, hi ha diverses reflexions que em venen en relació a l’aprofitament que puc fer de tot l’après en aquest curs.

En primer lloc, un dels aspectes que m’ha ofert aquest curs i que valoro com a importants és el fet de conèixer el document on es despleguen les diverses competències digitals. Com a docent tinc força per la mà les competències digitals que l’alumnat d’ESO ha d’assolir al llarg de l’etapa però en canvi desconeixia l’existència de competències digitals docents. Aquest marc teòric de partida m’ha servit molt, per una banda, l’exercici d’autoavaluació de competències m’ha ajudat a prendre consciència de la quantitat de competències digitals que he anat adquirint gràcies als 7 anys que porto treballant al IE Jacint Verdaguer, un centre amb un històric important en relació a la digitalització de l’aprenentatge. També he pogut detectar que hi ha competències que No les tinc desenvolupades i desconeixia que existeixen. Concretament de les 5 competències, la 1 i la 2 són les que tinc més desenvolupades ja que les tinc integrades en la meva pràctica docent. La competència 3,4 i 5 serien les que tinc poc o gens desenvolupades i és en aquesta línia que aquest curs m’ha servit. Concretament conèixer l’eina del portfoli no només com a eina interessant per tenir mantenir viva i per anar generant el meu dossier professional si no pel fet de ser una eina de connexió amb altres docents. No obstant, encara que em sembla súper interessant com a eina, crec que em costarà d’integrar-la perquè em suposa un extra de feina que actualment m’és molt complicat d’assumir.

En canvi Toolbox si que considero que ha estat un descobriment interessant i que fàcilment ja l’he integrat com a web de referència per trobar aplicacions educatives per enriquir els meus materials.

Per últim , el darrer aspecte que m’emporto d’aquest curs ha estat els reptes digitals tipus Scape room, tot i que he començat a utilitzar la gamificació en algunes classes, mai he realitzat un format com aquest i em proposo intentar confeccionar alguna activitat d’aquesta tipologia més endavant.