Formació acadèmica

Mestra d’ed. Primària i llicenciada en INEFC.

  • (1.998-2.001) Diplomatura d’ed. Primària a l’UAB.
  • (2.001-2.002) Postgrau en educació 0-3 anys a la Universitat Blanquerna de Barcelona.
  • (2.003-2.007) Llicenciatura en CAFE a l’INEFC de Barcelona.

Formació permanent (Lifelong Learning)

Formacions contínues i permanents, a nivell personal i de centre, des del 2.004.

Insígnies Cursos

Seminaris i jornades

Altres

Línia de temps

Us suggerim aquesta aplicació per a la confecció del vostre itinerari formatiu.