Formació acadèmica

Curta repassada de les principals fites relacionades amb el món de l’educació.

 • (1992-1999) Llicenciat en Biologia a la Universitat de València-Estudi General (UV-EG).
 • (2000) Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) a l’I.C.E. de la UV-EG

Formació permanent (Lifelong Learning)

Recull de les activitats formatives dutes a terme com a assistent

 • (2003-204) Treballs pràctics de biologia al batxillerat
 • (2003-204) Minerals i roques: estudi i identificació
 • (2004-2005) Processament de textos i eines de presentació (Word i PowerPoint)
 • (2004-2005) Introducció al Linux
 • (2004-2005) Geologia de Catalunya: tres sortides al camp per conèixer el nostre entorn geològic
 • (2005-2006) Processament de textos avançat
 • (2005-2006) Biologia Salters: una biologia contextualitzada per al Batxillerat
 • (2005-2006) Coneixement geològic dels catalànids i de les seves relacions amb les unitats geològiques veïnes
 • (2005-2006) Ciència i Ciutadania, recursos educatius per a les ciències experimentals i l’educació ambiental
 • (2006-2007) Coneixement de la geologia i de la geografia física de les terres nord-occidentals de Catalunya
 • (2006-2007) Seguretat i salut laboral. Nivell bàsic
 • (2006-2007) Curs per a l’ús didàctic de les aules de noves tecnologies per a les ciències (B/G)
 • (2006-2007) Curs de base de dades avançat
 • (2006-2007) Anglès instrumental. Nivell 3
 • (2007-2008) Curs de full de càlcul avançat: usos didàctics
 • (2007-2008) Medi ambient i auditories ambientals
 • (2008-2009) Les TAC a l’aula
 • (2008-2009) Anglès instrumental. Nivell 4
 • (2009-2010) Recursos Didàctics en Biologia i Geologia a l’ESO en el marc de les Competències
 • (2009-2010) Aplicacions didàctiques de les plataformes col·laboratives
 • (2009-2010) La imatge fotogràfica en la pràctica educativa. Usos i tractament didàctic
 • (2010-2011) Les presentacions multimèdia a l’aula
 • (2013-2014) Iniciació al Moodle
 • (2016-2017) Entorn personal d’aprenentatge i portafolis digital
 • (2016-2017) La Meva XTEC: eines de comunicació
 • (2017-2018) Competència Digital Docent: Curs bàsic
Insígnies Cursos
  CDDB – Competència digital docent Curs bàsic-2017-2018
  XTEC – La meva XTEC eines de comunicació 2016-2017
  PODI – Entorn personal d´aprenentatge i portafolis digital 2016-2017

Seminaris i jornades

 • (2008) Do you have science appeal?.
 • (2008-2009) Seminari de Ciències de Catalunya Sud (SCICS).
 • (2008-2009) Estratègies metodològiques a l’aula: pràctica reflexiva, grups cooperatius i programacions multinivell.
 • (2008-2009) Planificació estratègica com a model de gestió per als centres educatius
 • (2015-2016) XVI Trobada de Professorat de Ciències de la Terra i del Medi Ambient del Batxillerat: La petjada humana en la immensitat de l’oceà
 • (2015-2016) Educació per a la sostenibilitat. Seminari de coordinació d’equips de centre
 • (2016-2017) Formació per a nous coordinadors/es d’Escola Verda
 • (2016-2017) Educació per a la sostenibilitat. Seminari de coordinació d’equips de centre

Altres

 • (2005) Començant a Educació. Primera substitució a Imatge personal a Rubí.
 • (2005-2007 ) Amunt i avall. Època de substitucions i d’interinatges.
 • (2007-2008) Funcionari en pràctiques a l’Institut de Flix a la Ribera d’Ebre

Línia de temps

La línia del temps de sota fa una repassada de les principals fites relacionades amb el món de l’educació.