Normalment, treballo les diferents àrees de manera virtual i presencial (per dir-ho d’una manera senzilla).  Quan treballo de manera virtual, faig servir classes virtuals al Google Classroom. Allà proposo a l’alumnat diferents tasques i activitats (activitats per fer en Documents de Google, preguntes tipus test, formularis de google,…). També acostumo a penjar material que els pot ser útil. Un dels materials, són les rúbriques. A vegades són rúbriques generals (que poden fer servir per autoavaluar-se o per saber que es demana), o a vegades són específiques per la tasca (rúbriques creades amb el Classroom, o amb l’extensió del coRubrics). També utilitzo aplicacions o urls externes com podria liveworksheets que permeten avaluar a l’alumne d’una manera senzilla.

Podem també obtenir uns informes en pdf amb el complement Autocrat. Només necessitem fer una plantilla amb el Documents de Google, una plantilla amb els alumnes de la classe (amb les notes i els comentaris) i aquest complement ho fa tot.

Per prendre notes de tot això, acostumo a utilitzar l’Idoceo, que el tinc instal·lat a l’ordinador, a la tablet i al mòbil. És molt útil. El problema es que només serveix pels dispositius d’Apple. És de pagament, però només has de pagar un cop a la vida.

A l’hora de les avaluacions del centre, fem servir el ClickEdu, una plataforma també de pagament, que entre altres coses, ens permet avaluar els alumnes, generar pdf’s i enviar-los a les famílies.

A continuació podeu veure una sèrie de captures amb les evidències d’algunes d’aquestes eines avaluatives i exemples d’ús al Google Classroom, a la classe virtual de matemàtiques de sisè A.