La unitat didàctica proposada a l’alumnat de la meva classe de sisè va ser la següent:   Fer una presentació davant de tota la classe sobre nosaltres mateixos/mateixes. 

 Com que ja estan molt acostumats a treballar amb el Google Classroom, amb el drive,  amb les Presentacions de Google i també els agrada molt utilitzar el Canva, els hi vaig fer una entrades a la classe virtual de català, a l’apartat d’Expressió Oral.

Per a fer l’exposició, primer havien de fer un esborrany del mapa mental que prepararien amb el Canva o Presentacions de Google;  posteriorment crearien l’esquema.

En un document de Google van escriure el seu esborrany, el vaig corregir o millor dit, comentar, i després es van llençar a fer els seus dissenys.

En un altre document de Google em van posar l’enllaç (i aquí jo els hi feia els comentaris pertinents del seu mapa mental).

A continuació, en un document de fulls de càlcul compartit amb tota la classe, havien de posar l’enllaç al seu material de suport per fer l’exposició. Vaig remarcar, tot i que va costar, que havien d’enrecordar-se de posar públic el seu enllaç o bé esperar-se a rebre confirmació de que l’havien compartit amb mí (d’aquesta manera, el dia de les exposicions, tot aniria més “fluït”).

El dia de l’exposició oral farien servir com a mitjà de suport el mapa mental que havien creat.

No menys important va ser la coavaluació que van fer tots els companys i companyes després de les presentacions. Molt enriquidores, i fomentant un “feedback” increïble en el procès d’ensenyament/aprenentatge.

Competències bàsiques i continguts de l’àrea de llengua relacionats amb l’expressió escrita (esborrany i mapa mental) i l’expressió oral (exposició).

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.
Competència social i ciutadana.
 Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
 • Pràctica amb recursos TIC de les habilitats de: deducció, associació, relació, classificació, etc.
  Progressiva autonomia en l’aprenentatge: autocorrecció i autoavaluació.
  Consulta al diccionari i corrector en format digital per al tractament de textos.
  Escriptura de textos en línia a partir del suport d’imatges. Utilització del Canva o presentacions de Google.
  Ús de recursos TIC per les pràctiques de llengua oral.
  Interès per la bona presentació dels textos escrits.
   Interès per la bona presentació dels textos orals.

Tot l’alumnat disposa d’un Chromebook que s’emporta cada dia a casa per poder treballar fora de l’aula. Només hi ha un cas d’un infant que no te accés a internet a casa i estem esperant que ens arribi un modem 4g usb per poder deixar-li. Per poder realitzar les activitats, tot l’alumnat disposa d’un usuari i una contransenya personal facilitada per l’escola (gsuite). Les classes virtuals són a partir del Google Classroom . Utilitzaran també Google Docs, Fulls de càlcul, Presentacions de Google, Canva,…

Pel que fa al nivell que estem treballant segons la taxonomia de Bloom, cal recordar les habilitats de pensament d’ordre inferior i les d’ordre superior:

La meva opinió és que estaríem en tots els nivells perquè les toquem totes.  O almenys, aquesta és la meva intenció.

Si ens parem a mirar els principis del DUA, principis que afavoreixen la igualtat d’oportunitats a totes les persones per aprendre, creant dissenys flexibles i eliminant barreres, crec que amb les activitats proposades hi ha una gran implicació i motivació per part de tot l’alumnat (cadascú al seu nivell), per poder arribar al producte final que és l’expressió oral, presentant-se. Hi ha diferents maneres d’arribar a aquesta exposició, diferents recursos per crear el seu mapa mental (presentacions de Google, Canva,…).  Trobo interessant la infografia del departament sobre el DUA, per poder valorar l’efectivitat de les activitats.

 

He creat un carrusel amb les evidències de manera més o menys cronològica.

Per últim, parlaré o millor dit reflexionaré sobre aquest tipus de pràctiques educatives tan recolzades en les TIC.

Personalment, m’agrada molt fer un “mix” entre les classes virtuals i les classes presencials. Trobo que l’alumnat s’ha de fer cada vegada més a utilitzar mitjans com són el chromebook, l’ordinador o les tauletes. Sinò, quan arriben a l’institut es troben de sobte un món desconegut en el qual hi ha moltíssima feina amb l’afegit “d’una tecnologia” que a primària només la veien per sobre.

Trobo molt rellevant la següent infografia del departament:

Sembla que tot són avantatges. Com pot ser que no estiguem tot el dia amb les TIC, si clarament són un “plus” en el disseny universal per a l’aprenentatge?

Aquí tenim els moltes vegades “oblidats” Riscos i Inconvenients de totes aquestes grans “oportunitats tecnològiques”:

Sí, no és tan senzill com donar un ordinador a un infant i oblidar-te. És molt important la “cultura digital”. Els i les docents, hem de guiar al nostre alumnat per fer un “bon us” de la tecnologia. No només per la dependència, que és la gran por que tenim molts pares i docents, si no també per saber seleccionar entre la gran quantitat d’informació que trobem a la xarxa.

En el cas de les pràctiques educatives que els alumnes estaven duent a terme per arribar d’un esborrany a una presentació amb un mapa mental o esquema de suport, en principi estava tot molt tancat. Feien ús d’un programari específic, utilitzaven algun diccionari en línia per fer correccions i poc més. Tot i així, més d’una vegada m’he trobat algun infant fent un ús no correcte del chromebook (fent cerques a internet sobre jocs, veient algun vídeo pel Youtube,…). Penso que és normal, per part dels alumnes, distreu-re’s en alguns moments. I que és la nostra feina la d’indicar, suggerir, (o el verb que vulguem utilitzar) que ara és el moment de treballar i utilitzar les TIC de manera adequada. Hi ha coses que no es poden prohibir perquè quan no estiguem nosaltres al davant faran el que vulguin. Millor conscienciar, fer entendre.