Activitat en H5P sobre les funcions executives.

Es tracta d’una activitat a realitzar desprès d’ haver treballat les funcions executives en una sessió d’un curs de formació docent sobre l’alumnat amb TDAH.

La finalitat d’aprenentatge consisteix en fixar el vocabulari   i les idees claus  relacionades amb el tema. Es tracta d’una activitat informativa- avaluativa.

https://h5p.org/h5p/embed/1396418