AVALUACIÓ FINAL

Els aspectes d’aquesta formació que no m’ esperava i m’han sobtat han estat l’aprenentatge mitjançant la combinació d’aspectes tècnics  i pedagògics i que ha estat molt participatiu i reflexiu. He après a valorar els aspectes negatius i positius de l’ús de les noves tecnologies i a ser més crítica i  sensible respecte als riscos que comporta.

El contingut que més m’ ha servit és la coneixença d’ algunes eines digitals noves que m’han ajudat a la meva actualització  digital. A nivell de docència, és més difícil que les pugui utilitzar, però  m’ha permès familiaritzar-me i conèixer  eines tecnològiques que utilitzen els centres educatius on treballo.

He vist de passada alguns recursos digitals, però em faltaria aprofundir en alguns d’ells,  a veure si m’animo i  continuo la meva formació  amb  altres cursos  de nivell superior. Possiblement si el grup de persones que hem participat en aquesta formació hagués estat menys nombrós, haguéssim pogut treballar de manera més personalitzada i  aprofundir més en alguns aspectes del nostre interès.

Alguns dels aprenentatges d’aquest curs em  podran servir  en la meva pràctica laboral:  el dossier xtec, els temes de seguretat i protecció de dades i d’altres eines concretes que fomenten la participació dels alumnes. També m’emporto una bona base teòrica en competència digital.

Finalment, diré que  he trobat el curs força interessant, tot i no estar del tot adaptat a les necessitats del meu perfil  laboral.