Sessió 12- Reptes comunicatius i d’ accessibilitat digital

En una taula de dues columnes i cinc fileres heu de determinar, com a mínim, dos dels reptes comunicatius que poden tenir les famílies dels col·lectius més vulnerables en cada una de les següents situacions:

  1.  Comunicació digital escrita amb vosaltres.
  2. Entendre la web del centre i les activitats que s’hi presenten.
  3.  Reunió virtual amb altres famílies de l’Associació de famílies d’alumnes (AFA).
  4. Escoltar i veure el vídeo de la festa de fi de curs, enregistrat per l’escola.

Cal argumentar per grups reduïts de forma reflexionada la vostra elecció. 

 

Situació Repte 1 Repte 2 Proposta de millora
Comunicació digital escrita amb vosaltres. Accessibilitat a Internet: 

En col·lectius vulnerables és probable que no disposin de connexió Wi-Fi ni tampoc xarxes mòbils.

Barreres lingüístiques: 

Si les famílies no tenen un domini adequat de l’idioma utilitzat en la comunicació, poden tenir dificultats per entendre les instruccions i/o les informacions enviades.

Accessibilitat: Dues opcions, la primera d’elles proposar la reunió presencial al centre. Si es vol fer digital, caldria facilitar l’accés als Wifis portàtils.

Barreres lingüístiques: organitzar dins del centre educatiu cursos d’idiomes (català i castellà). A la vegada també es pot facilitar el servei de traductor/a lingüístic/a mentres no hi hagi les competències bàsiques de comunicació. Ús de traductor a nivell d’aplicacions digitals.

Reunió virtual amb altres famílies de l’ Associació de famílies d’ alumnes. Manca de confiança o familiaritat amb les plataformes de videoconferència: Si les famílies no tenen experiència prèvia en l’ús de plataformes de videoconferència com Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, poden trobar-se amb dificultats tècniques per unir-se a la reunió. Falta d’equipament adequat: Algunes famílies poden no disposar dels dispositius necessaris per participar en una reunió virtual, com ara una càmera web, un micròfon o auriculars. Això pot limitar la seva capacitat de comunicar-se i participar activament en la reunió. Equipament: des del centre es pot facilitat l’accés a tot el material necessari per fer les videotrucades.

Manca de confiança: Organitzar píndoles formatives per les famílies. És un activitat que contribueix també a la cohesió entre centre i famílies. Potenciar activitats interculturals al centres educatius.