A continuació proposo exemples d’avaluació que incorporen tecnologies digitals per avaluar una activitat dels alumnes:

  1. Plataforma en línia: Utilitza una plataforma en línia, com un lloc web o una aplicació mòbil, per dur a terme l’avaluació. Aquesta plataforma servirà com el centre de comunicació i entrega de tasques.
  2. Lliurament de la tasca: Els alumnes poden accedir a la plataforma en línia i rebre la tasca assignada. Pots proporcionar instruccions clares i recursos addicionals, com enllaços a vídeos o documents rellevants.
  3. Activitat interactiva: Dissenya una activitat interactiva a la plataforma en línia. Pot ser un qüestionari, una simulació, una activitat d’arrossegar i deixar anar, o qualsevol altra forma d’interacció que s’adapti al tema i els objectius de l’avaluació.
  4. Recopilació de dades: La plataforma en línia ha de ser capaç de recopilar automàticament les dades generades pels alumnes durant l’activitat. Això pot incloure respostes a preguntes, seleccions múltiples, temps dedicat a cada pregunta, etc.
  5. Retroalimentació immediata: Després que els alumnes completin l’activitat, la plataforma pot proporcionar una retroalimentació immediata en forma de resultats o comentaris automàtics. Això permet als alumnes tenir una idea del seu rendiment i àrees de millora.
  6. Avaluació qualitativa: A més de la retroalimentació automàtica, pots incloure una secció perquè els professors afegeixin comentaris personalitzats sobre el rendiment dels alumnes. Això els permet oferir orientació individualitzada i destacar aspectes específics que els alumnes han fet bé o necessiten millorar.
  7. Avaluació basada en projectes: Si l’activitat requereix un projecte més extens, els alumnes poden presentar el seu treball a la plataforma en línia. Pots establir criteris d’avaluació clars i permetre que els professors qualifiquin i proporcionin comentaris sobre cada projecte presentat.
  8. Comunicació i seguiment: Utilitza la plataforma en línia per facilitar la comunicació entre professors i alumnes. Els alumnes poden fer preguntes addicionals o sol·licitar aclariments, i els professors poden proporcionar orientació addicional a través de missatges o fòrums de discussió.
  9. Registre i anàlisi de dades: La plataforma ha de tenir la capacitat d’emmagatzemar i organitzar les dades d’avaluació per a una posterior anàlisi. Això permet als professors fer un seguiment del progrés individual dels alumnes i generar informes de qualificacions.