Et proposo les següents tecnologies digitals que poden ser útils per per informar i oferir retroacció i orientacions a l’alumnat i les famílies sobre el procés d’aprenentatge:

  1. Plataformes d’aprenentatge en línia:  Google Classroom, Moodle o Canvas per compartir materials, tasques i recursos amb els alumnes i les seves famílies. Aquestes plataformes ofereixen funcions de comunicació bidireccional, permetent enviar missatges i actualitzacions sobre l’aprenentatge.
  2. Blogs o llocs web: Crea un blog o lloc web on puguis compartir informació rellevant sobre el procés d’aprenentatge. Pots publicar articles, recursos educatius i actualitzacions per mantenir els alumnes i les famílies informades sobre els progressos i les activitats.
  3. Plataformes de videoconferència: Utilitza plataformes com Zoom, Microsoft Teams o Google Meet per organitzar reunions virtuals amb els alumnes i les famílies. Aquestes sessions permeten proporcionar orientació personalitzada, respondre a preguntes i mantenir un diàleg actiu.
  4. Aplicacions de seguiment d’aprenentatge: Empra aplicacions com ClassDojo, Seesaw o Kahoot per seguir i registrar el progrés de l’alumnat.
  5. Aplicacions de retroacció i avaluació: Utilitza aplicacions com Socrative, Quizlet o Mentimeter per a realitzar avaluacions formatives i recollir retroacció instantània dels alumnes.